top of page
shutterstock_1735036061.png

Wat doet PhilMed?

Schema.png

ANALYSE & ADVIES

Analyse van de markt en vergoedingsstatus:

om de status c.q. mogelijkheden van uw product en/of zorg

te analyseren

 

Kans c.q. Probleem analyse:

om uw market access en reimbursement

te optimaliseren

 

Adviezen:

voor een integraal plan van aanpak

om geconstateerde kansen in daden om te zetten en om problemen op te lossen

MARKET ACCESS & REIMBURSEMENT

Kennis

  • Advies over hoe u uw product/zorg optimaal in het DBC-systeem kunt invoeren.

  • Borging van uw product/zorg binnen de bekostigingssystematiek.

  • DBC-zorgproducten, Add-on’s, Zorgactiviteiten,  DBC prijzen en tarieven, Voorwaardelijke Toelating, Beleidsregel Innovatie.

 

Kunde

Samen met u zorgen wij er voor dat uw product/zorg toegang tot uw markt krijgt. En optimaliseren we de

potentie van uw product/zorg.

BUSINESS DEVELOPMENT

  • Advies voor u door het maken van een direct

      toepasbaar business plan en/of business case.

  • Commercialisatie van uw product en/of zorg.

BUSINESS ACCELERATOR

Kennis

Advies bij het verkrijgen van landelijke en lokale (= per ziekenhuis/ZBC) vergoeding.

 

Kunde

Begeleiding bij een snelle introductie en penetratie van uw product/zorg.

 

Begeleiden van uw organisatie en/of verkoopteam bij het uitvoeren van uw businessplan.

Schema2.png
bottom of page